Auto Importeren en invoeren uit Duitsland
RD erkend voor invoeren auto's uit o.a. Duitsland

Nieuws

BPM blijft gelijk bij de nieuwe Europese CO2-testmethode

10 okt 2016

Het ministerie van Financiën ontwikkelde een nieuwe rekenmethode, waarmee de bpm volgend jaar op hetzelfde niveau blijft. Dat meldt Bovag.

Lees meer

Nederland Europees koploper zuinige auto's

23 sep 2016

Nederland is koploper in Europa als het gaat om nieuwe auto’s kopen met een lage CO2-uitstoot. Met gemiddeld slechts 101 gram per kilometer voeren wij de ranglijst van 2015 aan, gevolgd door Denemarken, Griekenland en Portugal met 106 gram.

Lees meer

Interesse in elektrisch rijden verdubbeld

14 sep 2016

De interesse in elektrische auto’s is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Uit onderzoek blijkt dat van de mensen die zeggen komend jaar een auto te gaan aanschaffen, 19 procent dan een elektrische overwegen.

Lees meer

BPM-inkomsten 95 miljoen euro gestegen

17 aug 2016

De inkomsten uit de bpm liggen over de eerste zeven maanden van dit jaar 95 miljoen euro hoger dan over de eerste zeven maanden van 2015. Dat blijkt uit cijfers van VWE.

Lees meer

Aantal autodiefstallen daalt 7% door betere beveiliging

11 jul 2016

Er werden in de eerste helft van dit jaar 7 procent minder auto`s gestolen dan in de eerste zes maanden van 2015. Betere beveiligingssystemen en intensievere internationale samenwerking werpen volgens Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVC) hun vruchten af.

Lees meer

Auto-industrie lijdt 5% productieverlies door Brextit

17 jun 2016

Een Brexit zou bij de Nederlandse motorvoertuigen- en onderdelenindustrie zorgen voor een productieverlies van 5 procent. Deze sector wordt daarmee - samen met de voedselverwerkende, elektrische apparatuur-, chemie- en kunststofindustrie – het hardst getroffen door een uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) berekend.


Lees meer

Aantal EU-autoverkopen in mei met 16% gestegen

16 jun 2016

Vorige maand zijn er in de EU 16 procent meer nieuwe personenauto’s op naam gezet dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Acea.

Lees meer

Sterke groei in verkopen en import van occasions

12 mei 2016

Consumenten kopen meer occasions
Het aantal verkochte occasions groeide sterk in het eerste kwartaal van 2016. Autobedrijven verkochten bijna 14.000 personenauto’s meer dan vorig jaar, een groei van 5,0%. Deels komt dit door verkopen van nieuwe auto’s die vanwege de veranderde bijtelling al in 2015 geregistreerd zijn. Maar ook de verkopen tussen consumenten onderling (C2C) groeiden met 2,2%. Daarmee kochten consumenten in totaal 4,0% meer occasions dan in het eerste kwartaal van 2015

lees meer

Bijtelling flink uitgekleed

19 jun 2015

Voor leaserijders gaat er veel veranderen. Van de vier categorieen in 2016 blijven er het jaar daarop maar twee over voor de zakelijke rijder. Alleen volledig elektrische auto's als de Tesla, BMW i3 of de Nissan Leaf vallen nog onder de lage bijtelling van 4 procent. Alle andere auto's vallen in de hoge categorie (22 procent).


Lees meer

BPM wijziging 2015

18 sep 2014

Beperking gebruik taxatierapporten bij vaststelling van de BPM

In het Belastingplan 2015 zijn wetswijzigingen voorgesteld die ten doel hebben het gebruik van taxatierapporten voor de vaststelling van de BPM onmogelijk te maken. Hiermee wenst de overheid concurrentieverstoring die optreedt door vaststelling van een te lage waarde van en daarmee te lage BPM voor ingevoerde voertuigen te voorkomen.

In de wijze van vaststelling van het te betalen bedrag aan BPM van een gebruikte personenauto, gebruikt motorrijwiel of een gebruikte bestelauto worden enkele wijzigingen aangebracht. Momenteel heeft een belastingplichtige bij de import van een gebruikte personenauto, gebruikt motorrijwiel of een gebruikte bestelauto voor de vaststelling van het te betalen bedrag aan BPM ter zake van de registratie van het betrokken voertuig, de keuze tussen de toepassing van een forfaitaire tabel, een algemeen toegepaste koerslijst of een taxatierapport. In sommige gevallen waarin voor de waardebepaling gebruik is gemaakt van een taxatierapport bestaat een sterke indicatie dat gebruikte voertuigen te laag zijn getaxeerd doordat de afwaardering in verband met schade op een te hoog niveau is vastgesteld of doordat schade is gefingeerd, met als gevolg dat voor die gebruikte voertuigen een te lage BPM is geheven.

De reguliere importbranche heeft aangegeven de ongewenste praktijk van te lage taxatiewaarden en te lage BPM-betalingen als ernstige concurrentieverstoring te ervaren. Ook het kabinet wil de eerlijke ondernemer beschermen tegen mogelijke misbruikpraktijken van anderen. Getuige een motie van Tweede Kamerlid Van Vliet wordt dit standpunt ook in de Tweede Kamer breed gedragen.

Het kabinet is van mening dat de mogelijkheden tot misbruik met betrekking tot geimporteerde voertuigen moeten worden ingeperkt om een gelijk speelveld te waarborgen en is voorts van mening dat de Belastingdienst adequate middelen moet worden aangereikt om misbruik te bestrijden. Met betrekking tot de BPM-heffing van gebruikte voertuigen bevat dit wetsvoorstel dan ook een aantal wijzigingen die daaraan moeten bijdragen.

De voornaamste wijziging houdt in dat de mogelijkheid tot gebruik van een taxatierapport voor de waardebepaling wordt beperkt tot schadevoertuigen, met uitsluiting van schadevoertuigen die niet langer deugdelijk van bouw en inrichting zijn (zogenoemde WOK-auto's) , en voertuigen die - vanwege de geringe mate waarin deze voertuigen in Nederland verhandeld worden - niet op koerslijsten voorkomen. De eigenaar van een dergelijk voertuig kan dus voor de waardebepaling - overeenkomstig de huidige regelgeving - kiezen tussen gebruik van de forfaitaire tabel, een koerslijst (indien het voertuig daar in wordt vermeld) of een taxatierapport. Bij andere voertuigen, dus ook schadevrije voertuigen, kan onder de gewijzigde regelgeving niet langer gebruik worden gemaakt van een taxatierapport. Bij deze andere voertuigen kan een belastingplichtige dus kiezen tussen waardering op basis van de forfaitaire tabel of een algemeen toegepaste koerslijst. Het gebruik van taxatierapporten wordt derhalve op deze wijze ingeperkt.

Design & Development: wwtg